Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2012

rapiery


Landing the Curiosity Rover on Mars.

Reposted fromsawb sawb

August 02 2012

rapiery
Reposted fromQuarante-deux Quarante-deux viabronies bronies

July 28 2012

rapiery
rapiery
8934 4b94
Reposted fromluminouss luminouss vialambda lambda

July 27 2012

rapiery
Reposted fromillidan illidan viatomash tomash

June 29 2012

rapiery
3660 1685 500
occupy.
Reposted frommylazyeye mylazyeye viatomash tomash

June 24 2012

rapiery
i'm not totally useless
Reposted fromcube cube vialaperla laperla

June 22 2012

rapiery
Reposted fromAluslaw Aluslaw viacrisantemo crisantemo

June 19 2012

rapiery
rapiery
4658 eeb7

June 14 2012

rapiery
The Chills
Reposted fromvolldost volldost vialambda lambda
rapiery
7196 31d7 500
Reposted fromARTdisorder ARTdisorder vialaperla laperla

June 13 2012

8932 b477
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialaperla laperla

June 10 2012

0615 3854
Reposted fromtheolicious theolicious viatomash tomash

June 09 2012

rapiery
1493 09af
Reposted fromkniepuder kniepuder vialaperla laperla

June 08 2012

rapiery
keremmermutlu
Reposted fromcelaeno celaeno vialaperla laperla
rapiery
0985 09eb
Reposted fromidzi idzi viatomash tomash

May 31 2012

rapiery
1010 9da0 500
Stanisław Dróżdż w Muzeum Narodowym Wrocław, foto: Michalina Grodzka
Reposted frommychalyna mychalyna vialaperla laperla
rapiery
Nieważne, jaki wybierasz sposób autodestrukcji. Ktoś zaszywa się w bibliotece, ktoś inny - w knajpie. Rezultat w obu przypadkach identyczny. Sposób autodestrukcji mówi jedynie o rodzaju człowieka. Powiedz mi, jaką dla siebie wybierasz ruinę, a powiem ci, kim jesteś. Innymi słowy, powiedz mi, czym wypełniasz swoją samotność - książkami, kobietami, ambicjami... We wszystkich przypadkach punktem wyjścia jest nuda, dojścia zaś - zniszczenie.
— Cioran
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern vialaperla laperla
rapiery
5055 4139
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze vialaperla laperla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl